Ede

Voor de gemeente Ede maaien wij de eco bermen en watergangen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het maaien en ruimen van bermen
  • Het maaien en ruimen van rietoevers
  • Het maaien en ruimen van watergangen