CO2 Prestatieladder

Growepa is conform de CO2-Prestatieladder gecertificeerd op niveau 5. De CO2-Prestatieladder is een instrument, ondergebracht bij SKAO, om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van haar projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen & materieel en het gebruiken van duurzame energie.

CO2 Inzicht

Wij rapporteren over onze CO2 emissies volgens scope 1 t/m 3 van het handboek CO2-Prestatieladder van SKAO. Dit doen wij samen met onze zusterbedrijven onder de naam van het moederbedrijf Rhepa Holding B.V. Om haar emissie inzichtelijk te maken, publiceren wij elk halfjaar een rapportage.

CO2 Reductie

De komende jaren tot 2025 wil Rhepa Holding B.V. een reductie behalen van 35% op de CO2 emissies in vergelijking met het basisjaar 2014. Hoe wij dat aanpakken staat beschreven in ons reductieplan.

CO2 Communicatie

Interne en externe communicatie over onze plannen, doelstellingen en initiatieven draagt bij aan een bewustwording. Deze bewustwording is noodzakelijk om onze reductiedoelstellingen te behalen. Onderstaand vindt u onze communicatieberichten.

CO2 Participatie

Naast het eigen verbruik te reduceren, werken wij ook mee aan de reductie binnen de sector. Wij nemen deel aan diverse initiatieven.