Over ons

Kom meer te weten over Growepa; onze geschiedenis, ons beleid en onze certificaten.

Geschiedenis Growepa

Aannemingsbedrijf Growepa B.V. is in 1991 opgericht door de huidige eigenaar. Growepa is gespecialiseerd aannemingsbedrijf op het gebied van visueel wegen- en leefomgevingsonderhoud. De activiteiten zijn onder te verdelen in onderstaande disciplines:

 • Boomverzorging
 • Groenonderhoud
 • Onderhoud verhardingen
 • Waterwerken

De organisatie groeide in de loop van de jaren. In 2007 werd er gezocht naar een nieuwe locatie om kantoor te houden. Dit werd gevonden op het industrieterrein ‘Remmerden’ in Rhenen. Vanaf deze locatie groeide de organisatie verder. In 2011 werd het kantoor uitgebreid en werd er een extra loods geplaatst voor de opslag van materieel.

Om voor continuïteit binnen de organisatie te zorgen, bestaat de directie sinds 2022 uit 2 personen. Zo blijven we toekomstgericht werken.

De ontwikkelingen met elektrisch handgereedschap, voertuigen en machines blijven doorgaan. Growepa werkt dan ook steeds meer elektrisch. In 2023 zijn er daarom 104 zonnepanelen op de bedijfsloods geplaatst om steeds duurzamer te werken.

Kennis & ervaring

Wij zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte. Hiervoor gebruiken wij de ervaring van onze vakmensen en ons uitgebreide materieel. Zo kunnen wij projecten integraal aanpakken en efficiënt te werk gaan. Wij zoeken naar effectieve oplossingen om de circulariteit te bevorderen en de impact op de omgeving minimaal te houden. Waar mogelijk wordt hiervoor de samenwerking met lokale aannemers aangegaan. Zo ontzorgen wij al jarenlang opdrachtgevers met het onderhoud in de openbare ruimte met oog op milieu en de gebruiker.

Duurzaam en gecertificeerd

Duurzaamheid is verankerd binnen de organisatie. Dit wordt zichtbaar door de behaalde certificaten. Growepa heeft aangetoond te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan diverse normen:

 1. ISO 9001
 2. ISO 14001
 3. VCA **
 4. Groenkeur – BRL Groenvoorziening
 5. Groenkeur – BRL Boomverzorging
 6. Kleurkeur
 7. CO2-Prestatieladder
 8. Prestatieladder Sociaal Ondernemen
 9. Erkend leerbedrijf
Bekijk onze certificaten

Beleid

In onze bedrijfsvoering zoeken we naar evenwicht tussen het streven naar winst, continuïteit en het voldoen aan maatschappelijke verantwoordelijkheden. We hanteren hiervoor de 3 P’s; People, Planet en Profit.

 • People: werken en zaken doen met respect voor mensen en de samenleving; eerlijk, open en transparant.
 • Planet: zorgdragen voor milieu en de leefomgeving; toekomstgericht handelen en zo duurzaam mogelijk.
 • Profit: streven naar rendement en maatschappelijk verantwoord investeren.

Bekijk onze directie-/beleidsverklaring voor een nadere toelichting op onze missie en visie.

 

Directieverklaring