Projecten

Onze uitgevoerde en lopende projecten geven een beeld van wat Growepa kan en waar wij trots op zijn.

Almere

Voor de gemeente Almere voeren wij het dagelijks verzorgend onderhoud groen uit.

Vijfheerenlanden

Voor de gemeente Vijfheerenlanden maaien wij de grasvelden binnen Zederik.

Hoogheemraadschap van Delfland

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland voeren wij het baggeren en reinigen van duikers uit

Barneveld

Maaien van grasvelden binnen de gemeente Barneveld

Eindhoven Gestel

Snoeionderhoud binnen de gemeente Eindhoven, stadsdeel Gestel

Waterschap Zuiderzeeland

Baggerwerkzaamheden in Lelystad voor het Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland

Baggerwerkzaamheden in Zuid en Oost Flevoland voor het Waterschap Zuiderzeeland

Ede

Maaien eco bermen en watergangen binnen de gemeente Ede

Waterschap Rivierenland

Groenbestek wegen en dijken in rayon Vijfheerenlanden voor het Waterschap Rivierenland

Fryslân

Groenonderhoud langs vaarwegen binnen de provincie Fryslân

Rheden

Gazononderhoud binnen de gemeente Rheden.

Gelderland

Baggeren binnen de provincie Gelderland.

Waterschap Hollandse Delta

Baggeren binnen het landelijke gebied van Waterschap Hollandse Delta.

Eindhoven Woensel-Noord 1

Snoeionderhoud binnen de gemeente Eindhoven, stadsdeel Woensel Noord 1.

Eindhoven Woensel-Zuid

Snoeionderhoud binnen de gemeente Eindhoven, stadsdeel Woensel-Zuid.

Voorschoten/Wassenaar

Maai- en slootwerkzaamheden binnen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.

Breda

Eikenprocessierupsbeheersing binnen de gemeente Breda.

Zeist

Boomonderhoud binnen de gemeente Zeist.

Vijfheerenlanden

Gazononderhoud binnen de gemeente Vijfheerenlanden, perceel Zederik.

Utrecht groenonderhoud

Het groenonderhoud binnen de provincie Utrecht.

Utrecht dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud binnen de provincie Utrecht.

Eindhoven Strijp 2

Snoeionderhoud binnen de gemeente Eindhoven – stadsdeel Strijp 2.

Gooise Meren

Beheer van gazons binnen de gemeente Gooise Meren.

IJsselstein

Cyclisch onderhoud aan bomen binnen de gemeente IJsselstein.

Alphen aan den Rijn

Snoeiwerkzaamheden binnen de gemeente Alphen aan de Rijnen Rijn.