Waterschap Zuiderzeeland

Voor het Waterschap Zuiderzeeland voeren wij het baggerwerk in Zuid en Oost Flevoland uit.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Verwijderen van beschoeiing
 • Leveren van oeverbeschermingsmaterialen
 • Aanbrengen van oeverbescherming
 • Grondwerk
 • Verwijderen duikers
 • Aanbrengen van duikers
 • Verwijderen en aanbrengen van bootinlaten
 • Herstellen taluds
 • Baggeren van watergangen
 • Inzet van personeel en materieel
 • Verrichten van bijkomende werkzaamheden