Waterschap Zuiderzeeland

Voor het Waterschap Zuiderzeeland voeren wij baggerwerkzaamheden uit in Lelystad.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Baggeren watergangen
  • Reinigen duikers
  • Ter beschikking stellen van personeel en materieel
  • Verrichten van alle bijkomende werkzaamheden