Waterschap Hollandse Delta

In het landelijke gebied IJsselmonde / eiland van Dordrecht baggeren wij de watergangen die in beheer zijn van het Waterschap Hollandse Delta. Hierdoor verbeteren wij de doorstroming van het water. Ook dragen wij bij aan de water aan- en afvoer en verbeteren we de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere dieren. Dit doen wij met behulp van een kraan die de bagger uit de watergang schept.

Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de flora en fauna binnen het project. Onze ecoloog zorgt er voor dat onze werkzaamheden afgestemd wordt op het leven in en rondom de watergangen. Zo voeren wij ons werk zo milieuvriendelijk mogelijk uit. Daarnaast houden wij onze uitstoot beperkt door het bagger af te voeren naar lokale verwerkers. Zo zijn onze werkzaamheden efficiënt en goed voor de omgeving.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het nat en droog maaien watergangen
  • Het baggeren van baggerspecie
  • Verzorgen geschikte afzetlocatie
  • Vervoeren van de baggerspecie
  • Bijkomende werkzaamheden