Voorschoten/Wassenaar

Voor de gemeente Voorschoten en Wassenaar voeren wij de maai- en slootwerkzaamheden uit.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het maaien en ruimen van bloemrijk gras
  • Uitmaaien van watergangen
  • Uitmaaien van waterpartijen
  • Bladvissen
  • Verwerken van vrijgekomen materiaal
  • Verwijderen van opschot
  • Toepassen van verkeersmaatregelen
  • Coördinatie Hoogheemraadschap van Rijnland