Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten baggeren wij watergangen in natuurgebied ’t Hol.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
  • Treffen van  de nodige veiligheidsmaatregelen
  • Baggeren van watergangen
  • Reinigen van duikers
  • Transporteren van de baggerspecie naar een definitieve bestemming
  • Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden