Utrecht dagelijks onderhoud

Voor de provincie Utrecht voeren wij het dagelijks onderhoud uit.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Het schoonmaken van verhardingen
 • Het schoonmaken van HWA’s
 • Noodreparaties koud en warm asfalt
 • Doorspuiten van kolken
 • Schoonmaken van oppervlaktes van kunstwerken
 • Schoonmaken van wegmeubilair
 • (Ecologisch) maaien van bermen
 • Uitmaaien van watergangen
 • Ruimen van blad en takken
 • Snoeien van hagen
 • Ruimen van (zwerf)vuil
 • Bermsporen dichten
 • Toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Ter beschikking stellen van werknemers
 • Ter beschikking stellen van materieel
 • Incidentmanagement
 • Bijkomende werkzaamheden