Hoogheemraadschap van Delfland

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland baggeren wij de watergangen en reinigen we duikers.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
 • Afstemmen voorgenomen werkzaamheden met omgeving
 • Het uitvoeren van de graafmelding-melding
 • Het inrichten van de bagger locatie
 • Scheiden en afvoeren van organisch en anorganische materialen
 • Reinigen van duikers
 • Baggeren van de watergangen
 • Regelen afzet baggerspecie
 • Laden op transport of het op de kant verwerken van baggerspecie
 • Vervoeren van de baggerspecie naar de eindbestemming
 • Opruimen van de bagger locaties
 • Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden
 • Ter beschikking stellen van personeel en materieel