Gelderland

Langs de provinciale wegen van Gelderland worden de watergangen uitgebaggerd om de doorstroming van het water te bevorderen. Hiermee dragen wij bij aan de water aan- en afvoer en verbeteren we de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere dieren. Dit doen wij met behulp van een kraan die de bagger uit de watergang schept.

De bagger wordt vervolgens met de kraan in een vrachtwagen geladen en naar lokale verwerkers getransporteerd. Hiermee stoten wij minder uit dankzij een korte reistijd en wordt er ook efficiënt gewerkt. Om onveilige situaties en overlast te voorkomen beschikken onze vrachtwagens en kippers over een vloeistofdichte bak. Omdat deze niet lekt worden onveilige situaties voorkomen. Ook de locatie waar de bagger in de vrachtwagen of kipper wordt geladen wordt schoongeveegd om onveilige situaties wegens gladheid te voorkomen. Dit zorgt voor minder overlast voor weggebruikers.

Via deze werkwijze verloopt het werk zo veilig mogelijk met minimale overlast.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het opschonen van droge en natte watergangen
  • Het lokaliseren en aanvullend schoonmaken van duikers
  • Het ontgraven, afvoeren en verwerken van baggerspecie
  • Het ontgraven, afvoeren en verwerken van vaste bodem
  • Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden