Fryslân

Voor de provincie Fryslân voeren wij het groenonderhoud langs vaarwegen uit.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het maaien van grasvelden
  • Het verwijderen van onkruid van verhardingen
  • Het uitvoeren van verkeersmaatregelen langs provinciale wegen
  • Overige bijkomende werkzaamheden