Almere

Voor de gemeente Almere voeren wij het dagelijks verzorgend onderhoud groen uit binnen perceel 9; Almere Hout en Overige.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Onderhouden van bomen
  • Onderhouden plantsoenen, hagen en kruidachtige beplanting
  • Onderhouden gazons, ruw grasvelden en bermen
  • Onderhouden grachten, tochten, greppels en sloten
  • Onkruidbeheersing op verharding
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden

 

 

 

 

 

.