Het vrijgekomen maaisel wordt opgevangen in kiepwagens. Gedurende de werkzaamheden wordt het maaisel op verzamelplaatsen bij elkaar gebracht. Het verzamelde maaisel wordt afgevoerd met vrachtwagens naar composteringsbedrijven.  De mogelijkheid van het 'los gestort' vervoeren van maaisel verminderd het aantal transportbewegingen aanzienlijk.

Bij het afvoeren wordt onder andere gebruik gemaakt van onze oplegger uitgerust met een 'walking floor'. Vervolgens wordt het gras op ecologische wijze verwerkt door de composteringsbedrijven. Het maaisel wordt daar gebruikt om energie op te wekken.

Afvoeren maaisel door middel van vrachtwagen met kraan.