Waterwerken

Watergangen zijn van groot belang voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de openbare ruimte. Ze zorgen voor een goede toe- en afvoer van water. Waardoor overlast en droogte beperkt kan worden. Wij zorgen er voor dat de toe- en afvoer van water niet verslechterd. Dit doen wij door het baggeren en uitmaaien van de watergangen. Met een minimale impact op de omgeving. Hier hoort ook het vervoeren van het maaisel en bagger bij. Dit wordt gedaan met 100% vloeistofdichte bakken. Zo worden onveilige situaties door middel van lekkage voorkomen.

Vijvers

Op het gebied van vijveronderhoud zijn wij voornamelijk actief in grote vijvers. Het onderhouden van vijvers bestaat uit diverse werkzaamheden:

  • het verwijderen van dode en overtollige planten
  • het maaien van oeverkanten
  • het wegnemen van zwerfvuil
  • het schoonmaken van duikers

Om efficiënt en veilig te werken worden de werkzaamheden machinaal uitgevoerd. Hierbij maken wij gebruik van een zogenaamde ‘maaiboot’.

Watergangen

Het uitmaaien van watergangen wordt gedaan om genoeg ruimte te houden voor de aan- en afvoer van water. Het riet dat in de watergang groeit neemt hiervoor te veel ruimte in en wordt daarom weggehaald. Dit wordt gedaan met een kraan, trekker met maaikorf of een maaiboot.

Wij beschikken over deze machines in allerlei soorten en maten. Dankzij ons uitgebreide materieel kunnen wij iedere watergang netjes en veilig uitmaaien.

 

 

.

Baggeren

Om een slechte afvoer van water te voorkomen worden watergangen gebaggerd. Bagger is een laag modder op de bodem van sloten, singels en meren. Deze sliblaag groeit gestaag aan. Elk jaar komt er een beetje bij. Het baggeren bevorderd de aan- en afvoer van water en verbeterd de kwaliteit van water.

Wij baggeren veelal met een kraan maar ook met een schuifboot. Ons uitgebreide materieel zorgt er voor dat wij voor ieder project de geschikte oplossing hebben en minimale verkeershinder veroorzaken. Het vervoeren van het bagger gaat met vrachtwagens met een 100% vloeistofdichte bak.  Zo worden onveilige situaties voorkomen en laten wij onze werkplek schoon achter.

.

Duikers reinigen

Om de aan- en afvoer van water te bevorderen moeten duikers gereinigd worden. Duikers zijn cruciaal voor het waterafvoer. Maar ze kunnen verstopt raken met sediment en vuil, wat de waterstroom kan belemmeren.  Wij spuiten met water het sediment en vuil uit de duikers zodat het water er weer vrij doorheen kan stromen.

Deze manier van reinigen biedt een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke oplossing voor het onderhoud van watergangen. Met behulp van deze technologie kunnen duikers snel en effectief worden gereinigd, waardoor de duiker optimaal blijft functioneren en het watermilieu gezond blijft.

.